Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
sobota • 17 listopada 2018

Losy absolwentów

 

ABSOLWENCI 2016


 

Informacje ogólne:

Liczba absolwentów w ZSP nr 1 – 183 osoby

Technikum – 108 osób

Liceum Ogólnokształcące - 75 osób

 

Klasa 3lh – humanistyczna
uczelnia/praca kierunek liczba osób
Katolicki Uniwersytet Lubelski - bezpieczeństwo narodowe 1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - dziennikarstwo
- finanse i rachunkowość
- administracja i zarządzanie
- pielęgniarstwo
- edukacja artystyczna
3
2
2
2
1
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - pedagogika specjalna 1
Uniwersytet Warszawski - profilaktyka społeczna
- filologia polska
1
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rusycystyka
1
Szkoła policealna - kosmetologia 1
Służba Wojskowa Zawodowa - 1
Praca w Polsce - 8

 

 

Klasa 3lb - biologiczno-medyczna

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Uniwersytet Śląski - medyczny 1
Uniwersytet Wrocławski - biologia 1
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - kosmetologia 1
Politechnika Krakowska - elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
1
1
Politechnika Świętokrzyska - mechanika i budowa maszyn 1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunki medyczne
- filologia angielska
- logistyka
7
1
1
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - kryminologia
- bezpieczeństwo wewnętrzne
2
2
Szkoła policealna i praca - kosmetologia, farmacja 4

 

 

Klasa 3lem - ekonomiczno-prawna

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Uniwersytet Wrocławski - architektura
- bezpieczeństwo narodowe
1
2
Politechnika Świętokrzyska - kierunki techniczne 5
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - medyczne 5
Pracuje w Polsce i studiuje zaocznie - ekonomia, kosmetologia, logistyka, informatyka 6
Pracuje w Polsce i nie studiuje - 6

 

 

Klasa 4e – technik ekonomista

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - rachunkowość i finanse
- bezpieczeństwo narodowe
- filologia angielska
- ekonomia
5
1
1
2
Uniwersytet Lubelski - ekonomia 1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - obronność państwowa 1
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - ekonomia
- bezpieczeństwo
1
1
Pracuje w Polsce i studiuje zaocznie (UJK, PŚ, WSEPiNM)  - kierunki ekonomiczne 9
Pracuje w Polsce i nie studiuje - 3

 

 

Klasa 4hr – technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice - turystyka 1
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - turystyka 1
Praca w hotelach w Polsce - 8
Praca w hotelach w Grecji i Hiszpanii - 9
Politechnika Świętokrzyska - logistyka 2
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Akademia im. Frycza Modrzewskiego - bezpieczeństwo narodowe 1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - turystyka 1
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - bezpieczeństwo wewnętrzne 1

 

 

Klasa 4i – technik informatyk

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Politechnika Świętokrzyska - informatyka 8
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - filologia angielska 1
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - bezpieczeństwo narodowe 2
Pracuje i studiuje zaocznie (PŚ, WSEPiNM) - informatyka 19

 

 

Klasa 4L – technik logistyk
uczelnia/praca kierunek liczba osób
Politechnika Świętokrzyska - logistyka 5
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - logistyka 2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - logistyka 2
 Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - logistyka
- fizjoterapia
2
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - logistyka 1
Praca w Polsce i za granicą - 14
Uniwersytet Jagielloński - wiedza o teatrze 1
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach - logistyka 1

 

 

Podsumowując:

 

 1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wybrało - 34 osoby
 2. Politechnikę Świętokrzyską wybrało - 20 osób
 3. Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - 12 osób
 4. Uniwersytet Wrocławski wybrało – 4 osoby
 5. Uniwersytet Pedagogiczny - 2
 6. Akademia Wychowania Fizycznego - 2 osoby
 7. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – 2 osoby
 8. AGH - 1 osoba
 9. Uniwersytet Jagielloński – 1
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 1
 11. Wojskowa Akademia Techniczna - 1
 12. Uniwersytet Lubelski – 2
 13. Uniwersytet Warszawski - 1
 14. Uniwersytet Śląski - 1
 15. Uniwersytet Marii Curii Skłodowskiej - 1
 16. Akademia Frycza Modrzewskiego - 1
 17. Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach - 1
 18. Szkoły policealne - 5 osób
 19. Zawodowa Służba Wojskowa - 1

 

 

ABSOLWENCI 2017


 

Klasa 3a - Liceum Ogólnokształcące - profil politechniczny (31 osób)
Nazwa uczelni Kierunek Liczba osób
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - pielęgniarstwo
- bezpieczeństwo narodowe
- kryminalistyka
2
2
2
Politechnika Świętokrzyska - budownictwo
- logistyka
2
2
Politechnika Krakowska - budownictwo
- matematyka
4
3
Politechnika Śląska - budownictwo   3
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków - energetyka
- informatyka
1
2
Uniwersytet Wrocławski   1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rachunkowość i kontroling 1
Politechnika Częstochowska - bezpieczeństwo i higiena pracy 1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce - pedagogika z psychologią 1
Szkoły policealne - pielęgniarstwo 1
Pracuje   3


 Klasa 3b - Liceum Ogólnokształcące - profil biologiczno-medyczny (32 osoby)
Nazwa uczelni Kierunek Liczba osób
Śląski Uniwersytet Medyczny - medycyna
- farmacja
1
2
Wrocławski Uniwersytet Medyczny - farmacja
- pielęgniarstwo
1
1
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków - chemia budowlana
- ochrona środowiska
1
1
Politechnika Krakowska - chemia budowlana 1
Akademia Frycza Modrzewskiego Kraków - kosmetologia
- administracja i zarządzanie
2
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kosmetologia
- ratownictwo medyczne
- wychowanie fizyczne
- bezpieczeństwo narodowe
2
1
1
2
WSEPiNM Kielce - ratownictwo medyczne
- kosmetologia
- fizjoterapia
- kryminalistyka
2
1
2
1
Praca i studia zaocznie   9


Klasa 3c - Liceum Ogólnokształcące - profil ekonomiczno-prawny (32 osoby)
Nazwa uczelni Kierunek Liczba osób
Uniwersytet Śląski - energia odnawialna
- psychologia
- germanistyka
- bezpieczeństwo narodowe
1
1
1
1
Politechnika Świętokrzyska - logistyka 2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - prawo
- bezpieczeństwo narodowe
- filologia polska z logopedią
- praca socjalna  
2
2
1
1
Akademia Górniczo-Hutnicza - metalurgia 1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - inżynieria środowiska
- ochrona środowiska
1
1
WSEPiNM Kielce - ratownictwo medyczne 1
Państwowa Straż Pożarna Kraków   1
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice - prawo finansowe 1
Praca i studia zaoczne   12


   Klasa 4L - technik  logistyk   (25 osób)
Nazwa uczelni Kierunek Liczba osób
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - logistyka 3
Politechnika Świętokrzyska - logistyka 2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - logistyka
- administracja
2
1
Politechnika Krakowska - odnawialne źródła energii
- budownictwo
- logistyka
1
2
2
Akademia Górniczo-Hutnicza - budowa maszyn i urządzeń 1
Pracuje i studiuje zaocznie   11


Klasa 4i - technik informatyk  (26 osób)
Nazwa uczelni Kierunek Liczba osób
Politechnika Świętokrzyska - informatyka
- budownictwo
- odnawialne źródła energii
2
1
1
Politechnika Krakowska informatyka 2
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków - wydział sztuki 1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie - informatyka 1
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków - informatyka 1
Uniwersytet Rolniczy Kraków - zarządzanie 1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - informatyka stosowana 1
Pracuje   15


Klasa 4hr - technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy  (29 osób)
Nazwa uczelni Kierunek Liczba osób
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - filologia angielska
- turystyka i rekreacja
- bezpieczeństwo narodowe
- edukacja wczesnoszkolna
1
4
1
1
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - bezpieczeństwo wewnętrzne
- socjologia
1
1
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach - kosmetologia 1
Uniwersytet Warszawski - dietetyka 1
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach - bezpieczeństwo narodowe 1
Uniwersytet Śląski - ekonomia 1
Praca, studia zaoczne   16


 Klasa 4e - technik ekonomista (25 osób)
Nazwa uczelni Kierunek Liczba osób
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - turystyka
- ekonomia
- rachunkowość i finanse
2
4
2
WSEPiNM Kielce - rachunkowość i finanse
- kosmetologia
2
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - finanse i rachunkowość 1
Uniwersytet Łódzki - ekonomia 1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - finanse i rachunkowość 1
Politechnika Krakowska - budownictwo 1
Uniwersytet Wrocławski - wydział prawa i administracji 1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - ekonomia 3
Pracuje i zaocznie się uczy   6

 

Opracowała Barbara Terczyńska – szkolny doradca zawodowy w ZSP nr 1

Copyright © 2010-2018 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
w górę