Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
niedziela • 19 maja 2019

Historia szkoły

Działalność Seminarium Nauczycielskiego

Na podstawie ustawy z 1866 r. 19 października 1872r. otwarto dwuletnie kursy pedagogiczne. W czerwcu 1873 r. pojawia się nazwa Seminarium Nauczycielskie, gdzie kurs nauki trwa 3 lata. Praktykę pedagogiczną prowadzono w 3-oddziałowej szkole ćwiczeń. Seminarium mieściło się w budynku pocysterskim.

Pierwszym inspektorem Seminarium był N. Jurkiewicz, a potem kolejno: Kronid Kaszkarow, od roku 1881- Jakub Andriewski, od roku 1887-Wasyl Usurow, około roku 1893-Adam Markowski, następnie przez 15 lat Jawłampij Szczurowski. W latach 1909-1911 inspektorem był Dymitr Fiedosiejew. Ostatnim inspektorem do wybuchu I wojny był Gieorgij Krasilnikow. Nauczycielami byli w większości Rosjanie. Ich zarobki przedstawiały się następująco: inspetor - 1500 rubli, nauczyciele języka rosyjskiego i matematyki – 1200 rubli, religii i muzyki – 600 rubli, kreślenia i rysunków – 485 rubli (cena kwintala żyta wynosiła wtedy 4 ruble).

 

Fronton gmachu poklasztornego - siedziby Seminarium do 1936 r.

 

Grupa uczniów II i III kursu Seminarium w 1909 r.

 

Nauczyciele i uczniowie Seminarium w 1917 r.

 

Rozkład godzin w Seminarium przedstawiał się następująco:

 1. Język rosyjski
 2. Arytmetyka
 3. Historia
 4. Geografia
 5. Język polski
 6. Religia
 7. Przyroda
 8. Geometria
 9. Higiena
 10. Pedagogika
 11. Praktyka pedagogiczna
 12. Rozbiór metodyczny lekcji
 13. Kreślenie
 14. Gimnastyka
 15. Kaligrafia
 16. Orkiestra
 17. Muzyka
 18. Sadownictwo
 19. Śpiew
 20. Czytanie
 21. Chór

 

Napływ kandydatów do szkoły był stosunkowo duży. Na przykład w 1887 roku starających się na kurs I było 76 uczniów, z których dostało się 27, w roku 1907 egzamin wstępny składało 300 uczniów, a przyjęto 30.

 

Dyrektorzy Seminarium w latach 1916-1936

 1. J. Gancarczyk 1916 - 1917
 2. W. Koroleski 1917 - 1919
 3. S. Naszydłowski 1919 - 1925
 4. L. Zaremba 1925 - 1928
 5. J. Nowak 1928 - 1931
 6. J. Wierzbicki 1931 - 1934
 7. W.Rohrenschef 1934 - 1936

 

Grono nauczycielskie ulegało ciągłym zmianom, ale do długoletnich pracowników seminarium należeli :

 1. Dr Przypkowski Feliks - higiena
 2. Kurda Jan - historia, język niemiecki
 3. Kurda Antonina - pedagoggika
 4. Namysłowski Stanisław - język polski
 5. Rogala Michał - wychowanie fizyczne
 6. Wąsala Ignacy - muzyka, śpiew
 7. Röhrenschef Wawrzyniec - biologia, fizyka, chemia
 8. Gelles Antoni - geografia
 9. Gugulski Edward - pedagogika, praktyka pedagogiczna
 10. Lipski Józef - prace ręczne
 11. Wróblewski Józef - język polski
 12. Żuk Ludwik - muzyka, śpiew
 13. Hagemajer Wacław - rysunki
 14. Hebenstreit - matematyka

 

Od 1918 roku nauczanie w Seminarium przedłużono do pięciu lat. Pięcioletni kurs seminarium obejmował 18 przedmiotów i dawał oprócz średniego wykształcenia ogólnego, przygotowanie zawodowe.

 

Oto główne przedmioty nauczania:

 1. religia
 2. język polski
 3. język niemiecki
 4. historia
 5. biologia
 6. fizyka
 7. chemia
 8. matematyka
 9. geografia
 10. śpiew
 11. muzyka
 12. prace ręczne
 13. rysunki
 14. gimnastyka
 15. higiena
 16. psychologia
 17. pedagogika z historią wychowania
 18. praktyka pedagogiczna

 

Pierwsza matura po pięcioletnim kursie odbyła się w 1922 roku. Świadectwo dojrzałości otrzymało wówczas 29 osób. Egzamin ten obejmował:

 • egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki i pedagogiki
 • egzamin ustny z religii, języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, matematyki, fizyki, pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

 

W latach 1932 – 1936 następowała likwidacja seminarium. Życie stawiało nowe wymagania przed nauczycielami. Zaczęto się zastanawiać nad organizacją lepszego przygotowania do zawodu nauczycielskiego. Pod wpływem tych potrzeb powstała w dniu 11 marca 1932r. ustawa, która przewidywała kształcenie kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych w dwóch typach szkół:

 • trzyletnich liceach pedagogicznych - opartych na programie trzyletniego gimnazjum
 • dwuletnich pedagogiach - opartych na programie liceum ogólnokształcącego.

 

Ustawa weszła w życie 1 lipca 1932 roku. W Seminarium były wówczas cztery kursy, które stopniowo dochodziły do matury. Ostatni kurs zdał maturę w 1932 roku.

Z chwilą wybuchu wojny nauczanie zostało przerwane. Po jej zakończeniu dyrektor i grono nauczycielskie przedwojennego liceum i gimnazjum oraz tajnego nauczania w czasie okupacji przystąpili do reaktywowania szkoły średniej, która pod nazwą Państwowe Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne w Jędrzejowie zaczęło swą działalność w lutym 1945r. Były to cztery klasy gimnazjalne i dwie licealne. Budynek przedwojennego gimnazjum został doszczętnie zniszczony w związku z czym włożono dużo wysiłku by go odbudować.

 

Kurs I Seminarium na wycieczce do Wieliczki w 1921 r.

 

Grupa nauczycieli Seminarium z 1924 r. Od lewej - Namysłowski, Röhrenschef,
Benisz, Probolski, Zieliński, ks. Stradowski i Gugulski.

 

Kurs III Seminarium na zajęciach z biologii w 1929 roku.

 

Wykaz absolwentów Seminarium Nauczycielskiego

 

Rok 1917

 1. Bednarski F.
 2. Błasiński K.
 3. Błasiński W.
 4. Bujakowski J.
 5. Cichy A.
 6. Fijałkowski Bogdan
 7. Głowacki k.
 8. Grabowski Zygmunt
 9. Hartman J.
 10. Iskierka N.
 11. Karczych M.
 12. Klimaszewski A.
 13. Klimczyk W.
 14. Kubicki Andrzej
 15. Lewiński I.
 16. Lipski J.
 17. Micek I
 18. Milewski Stanisław
 19. Nobisiewicz Witold
 20. Palusiński I
 21. Rzepkiewicz Jan
 22. Skalski J.
 23. Skalski Stanisław
 24. Stano Józef
 25. Szczęsny K.
 26. Szydłowski A.
 27. Wcisło Wacław
 28. Wilczyński Jan
 29. Zakrzewski Antoni
 30. Zakrzewski Jan

 

Grono nauczycielskie

 1. Gancarczyk J. - dyr.
 2. Ks. St. Marchewka
 3. Janiszewski R.
 4. Dr Feliks Przypkowski
 5. Rejter R.
 6. Sliwiński F.
 7. Szyszkowski W.
 8. Wąsala I.
 9. Wehr W.
 10. Węgrzynowicz W.
 11. Trznadel S.

 

Rok 1922

 1. Bałaziński Edward
 2. Bartecki Jan
 3. Bartosz Paweł
 4. Bożek Wincenty
 5. Brodził Władysław
 6. Bryła Franciszek
 7. Ciemiński Stanisław
 8. Frączek Dominik
 9. Grochal Władysław
 10. Gumul Józef
 11. Jaworski Antoni
 12. Jezierski Julian
 13. Książek Konstanty
 14. Kubeczko Józef
 15. Mandecki Józef
 16. Misiara Konstanty
 17. Zientara Stanisław
 18. Zwolski Stanisław
 19. Żechowski Daniel
 20. Zelaźkiewicz Karol
 21. Mróz Józef A.
 22. Mróz Józef W.
 23. Niemstak Józef
 24. Nogowski Kazimierz
 25. Nowakowski Roman
 26. Skrzypczyk Jan
 27. Sobota Feliks
 28. Sokołowski Edward
 29. Szczesny Stanisław
 30. Szyndler Władysław
 31. Szwaczka Józef
 32. Śmigielski Malswet
 33. Trela Jan
 34. Wnuk Stanisław
 35. Wójcicki Stefan
 36. Zając Stefan
 37. Zegadło Jan

 

Rok 1924

 1. Fatyga Wincenty
 2. Gajos Wincenty
 3. Gorgoń Jan
 4. Grzywna Jan
 5. Kocieliński Jan
 6. Kotoński Henryk
 7. Kowalik Edward
 8. Nawrot Władysław
 9. Poświat Władysław
 10. Prusek Adam
 11. Sokołowski Jan
 12. Szczęsny Stanisław
 13. Wieliński Antoni
 14. Zachariasz Edmund
 15. Żur Józef

 

Grono nauczycielskie

 1. Naszydłowski S. dyr.
 2. Probulski B.
 3. Rohrenachef W.
 4. Kurda J.
 5. Benisz S.
 6. Rogala M.
 7. Wasala I
 8. Kurdowa A.
 9. Dr Przypkowski F.
 10. Gugulski E.
 11. Kisil J.
 12. Stradowski B.
 13. Bartecki J.
 14. Kubicki A.
 15. Namysłowski J.
 16. Zieliński K.

 

Rok 1926

 1. Amerek Józef
 2. Bolechowski Wacław
 3. Ciekalski Seweryn
 4. Dziewięcki Włodzimierz
 5. Kowalczyk Stanisław
 6. Krzywicki Feliks
 7. Kucharski Ludwik
 8. Macias Józef
 9. Madej Bronisław
 10. Pazdej Józef
 11. Rerak Józef
 12. Skowronek Stanisław
 13. Sokołowski Henryk
 14. Strączek Stefan
 15. Sufin Stanisław
 16. Szczęsny Stanisław
 17. Szopa Teofil
 18. Szwaja Jan
 19. Świątek Stefan
 20. Trela Stanisław
 21. Wajda
 22. Wyrozumski Edward
 23. Zięba Ludwik

 

Rok 1927

 1. Adamczyk Stanisław
 2. Bartosz Józef
 3. Chybisz Edward
 4. Chałubiński Józef
 5. Dobrowolski Edward
 6. Dziubek Józef
 7. Gądzik Karol
 8. Góra Józef
 9. Jaros Stanisław
 10. Jaśkiewicz Wincenty
 11. Karczewski Bogusław
 12. Kar kocha Władysław
 13. Kotoński Mieczysław
 14. Kotysa Jan
 15. Kunicki Edward
 16. Kurowski Roman
 17. Libiszowski Jan
 18. Olszewski
 19. Pawlik Józef
 20. Pazera
 21. Pękalsk Józef
 22. Podraza Marian
 23. Pucek Józef
 24. Pycia
 25. Rajca Edward
 26. Rogoż Władysław
 27. Samik Andrzej
 28. Świątek Wincenty
 29. Szlęzak Bolesław
 30. Włosek Jan
 31. Woźniak Zygmunt
 32. Gawlicki Stanisław
 33. Wieliński Józef

 

Grono nauczycielskie

 1. Zaremba L. dyr.
 2. Wąsala I
 3. Golles
 4. Namysłowski S
 5. Ks. Skalski J.
 6. Rogala M
 7. Rohrenschef W.
 8. Gugulski E.

 

Rok 1928

 1. Barburski Jan
 2. Bełdyk Władysław
 3. Domagała Franciszek
 4. Gądzik Stefan
 5. Golka Aleksander
 6. Grajek Stefan
 7. Kubicki Mieczysław
 8. Kunicki Władysław
 9. Młyński Szczepan
 10. Nawrocki Józef
 11. Cieszyn Jan
 12. Nowak Wincenty
 13. Ostrowski Stanisław
 14. Poros Stanisław
 15. Sacharz Władysław
 16. Siekański Roman
 17. Stachurski Czesław
 18. Strzelecki Czesław
 19. Śpiewak Marian
 20. Wiński Zenon
 21. Witak Stanisław
 22. Zgoda Jan
 23. Ziołowicz Henryk

 

Rok 1929

 1. Biniek Jan
 2. Jakucki Tadeusz
 3. Kasprzycki Stanisław
 4. Kasprzycki Władysław
 5. Kita Józef
 6. Kubacki Ludwik
 7. Kupis Kazimierz
 8. Kurowski Aleksander
 9. Lasota Stefan
 10. Lipko Stanisław
 11. Lipski Stanisław
 12. Machalski Franciszek
 13. Małysa Bolesław
 14. Ryczek Feliks
 15. Smurzyński Bronisław
 16. Sowa Władysław
 17. Szczerba Władysław
 18. Urbański Franciszek

 

Rok 1930

 1. Baran Stanisław
 2. Blicharski Stanisław
 3. Bryła Władysław
 4. Cieniak Władysław
 5. Gil Karol
 6. Karczewski Romuald
 7. Kasiński Jan
 8. Kobierski Stanisław
 9. Kocela Franciszek
 10. Kocełak Władysław
 11. Kubski Zygmunt
 12. Lasota Romuald
 13. Marzec Stefan
 14. Miś Stanisław
 15. Olkuśnik Marian
 16. Pasek Jan
 17. Piotrowski Wincenty Gustaw
 18. Skrobot Julian
 19. Sokała Stefan
 20. Sosnowski Jan
 21. Suliga Józef
 22. Szczepański Władysław
 23. Szota Jan
 24. Tutak Kazimiera
 25. Urbański Leon
 26. Wojtusik Henryk
 27. Wierzchowski Bolesław
 28. Żak Władysław

 

Rok 1931

 1. Biernacki Jan
 2. Borowicz Jakub
 3. Cecharz Józef
 4. Chałubiński Jan
 5. Drożyński Stanisław
 6. Drozd Jan
 7. Felis Edward
 8. Kaława Władysław
 9. Kobierski Władysław
 10. Kocela Mieczysław
 11. Koprowski Józef
 12. Kowalski Antoni
 13. Kwiecień Władysław
 14. Lech Ludwik
 15. Nasiński Daniel
 16. Nawrocki Michał
 17. Nowak Piotr
 18. Nowakowski Feliks
 19. Pluta Jan
 20. Skowronek Zbigniew
 21. Skrobek Marian
 22. Skuza Aleksander
 23. Stachowicz Andrzej
 24. Ścisłowski Tadeusz
 25. Śledź Stanisław
 26. Świeżowski Józef
 27. Walkiewicz Szymon
 28. Wosik Wojciech
 29. Wroński Władysław Michał
 30. Zając Bolesław
 31. Zych Wojciech

 

Rok 1932

 1. Abramowicz Stanisław
 2. Baran Stefan
 3. Belski Stanisław
 4. Bolusiak Aleksander
 5. Bijak Edward Józef
 6. Onarek Stefan
 7. Bucki Henryk
 8. Cieszkowski Stanisław
 9. Czech Franciszek
 10. Dorobczyński Mieczysław
 11. Dziedzin Teofil
 12. Gruszczyński Władysław
 13. Kordas Stefan
 14. Kornalski Władysław
 15. Kubicki Bogdan
 16. Kucharczyk Edward
 17. Liburski Stanisław
 18. Marczewski Aleksander
 19. Mróz Franciszek
 20. Patrzałek Józef
 21. Pełka Władysław
 22. Pękalski Wiktor
 23. Więckowski Tadeusz
 24. Wierzchowski Marian
 25. Włosowicz Franciszek
 26. Zagroba Antoni Edward
 27. Zuchowicz Wacław

 

Rok 1933

 1. Antas Zygmunt
 2. Bukowski Jan
 3. Dudek Józef Antoni
 4. Gajosiński Zdzisław
 5. Garus Franciszek
 6. Garus Stanisław
 7. Girczys Marian
 8. Juszczyk Bronisław
 9. Kowalski Stanisław
 10. Krawiec Stefan
 11. Krupski Kazimierz
 12. Kulisz Bogdan
 13. Michalski Mieczysław
 14. Misiuda Walerian
 15. Misiurki Zacheusz
 16. Nieduziak Jan
 17. Nowiński Marian
 18. Rogowski Marian
 19. Simlat Stefan
 20. Szmigiel Józef
 21. Waligóra Władysław
 22. Wojewódzki Bogdan
 23. Wrona Franciszek
 24. Zaleski Stefan
 25. Zaremba Jan
 26. Żak Kazimierz
 27. Żelaźkiewicz Wiktor

 

Rok 1934

 1. Arendarski Bogdan
 2. Borek Ludwik
 3. Członkowski Marian
 4. Dziewięcki Bolesław
 5. Grygiel Władysław
 6. Kotwica Zdzisław
 7. Kowalski Marian
 8. Król Piotr
 9. Krześlak Stanisław
 10. Kuśmierek Edward
 11. Łój Jan
 12. Maludziński Mieczysław
 13. Molęda Jan
 14. Nowiński Jerzy
 15. Pacholec Roman
 16. Pawlik Zenon
 17. Pendrys Wiktor
 18. Piasecki Hieronim
 19. Pylno Stanisław
 20. Siekanki Krystyn
 21. Skóra Zygmunt
 22. Skrzyniarz Adam Kazimierz
 23. Smak Stefan
 24. Stanek Stanisław
 25. Sulicki Jan
 26. Szrajter Leon
 27. Szydłowski Jan
 28. Szyndler Józef
 29. Taborek Józef
 30. Wieliński Stanisław
 31. Woda Władysław
 32. Wojdała Stanisław
 33. Wrona Józef

 

Rok 1935

 1. Barański Bolesław
 2. Butenko Mikołaj
 3. Czuba Julian
 4. Fiutek Roman
 5. Golka Tadeusz
 6. Grad Wincenty
 7. Grzywacz Edward
 8. Jagusiński Józef
 9. Kęczkowski Jan
 10. Kiercz Józef
 11. Kot Franciszek
 12. Krasiński Chryzostom
 13. Kraśko Władysław
 14. Krzysztofik Wincenty
 15. Laskowski Marian
 16. Łazarski Stefan
 17. Machnik Waclaw
 18. Malec Czesław
 19. Maludziński Julian
 20. Mielczarek Sylwester
 21. Małysa Adam
 22. Matera Jan
 23. Nawrot Jan
 24. Nawrot Stanisław
 25. Olszewski Wincenty
 26. Osiński Karol
 27. Ośko Władysław
 28. Piwowarski Władysław
 29. Puto Mieczysław
 30. Rojek Tadeusz
 31. Rosół Witold
 32. Siwiec Józef
 33. Skowronek Władysław
 34. Sperka Piotr
 35. Struśkiewicz Teofil
 36. Szota Bronisław
 37. Trela Antoni
 38. Wcisło Czesław
 39. Wieliński Stanisław
 40. Wilman Franciszek
 41. Włosek Bolesław
 42. Zimny Tadeusz
 43. Zabicki Stanisław

 

Rok 1936

 1. Bakalarz Edmund
 2. Bogusławski Antoni
 3. Chabior Zygmunt
 4. Chryst Henryk
 5. Czyż Henryk
 6. Duchliński Ludwik
 7. Galus Marian
 8. Girczys Stefan
 9. Jamorski Stanisław
 10. Kałwa Edward
 11. Kołton Stanisław
 12. Kozłowski Bolesław
 13. Kozłowski Franciszek
 14. Kozłowski Zygmunt
 15. Kulesza Wiktor
 16. Kurkowski Stefan
 17. Kwiecień Jan
 18. Kwiecień Stanisław
 19. Langier Józef
 20. Lat osiński Józef
 21. Lewiński Albert
 22. Malarski Bogusław
 23. Marczewski Stanisław
 24. Maszczyński Ireneusz
 25. Pasek Feliks
 26. Paździor Władysław
 27. Ratusiński Stanisław
 28. Siekański Adolf
 29. Simlat Jan
 30. Smogór Władysław
 31. Sołtys Wiktor
 32. Stasiek Jan
 33. Stradowski Marian
 34. Suliga Wincenty
 35. Szczubiał Stanisław
 36. Szyndler Bogumił
 37. Szyndler Ignacy
 38. Tracz Witalia
 39. Uramowski Stefan
 40. Urbański Jan
 41. Walentek Stanisław
 42. Zasada Stanisław
 43. Żuk Stanisław

 

Grono nauczycielskie

 1. Rohrennschef W.
 2. Ks. Dębicki R.
 3. Dylski Antoni
 4. Gugulski Edward
 5. Hegemajer W.
 6. Lubertowiczowa M.
 7. Dr Przypkowski Feliks
 8. Wróblewska A.
 9. Wróblewski J.
 10. Wróblewski S.
 11. Zuk L.

 

Uczestnicy zjazdu Seminarzystów w 1979 roku.

Copyright © 2010-2019 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
w górę