Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Losy absolwentów

 

     

 

ABSOLWENCI 2016


 

Informacje ogólne:

Liczba absolwentów w ZSP nr 1 – 183 osoby

Technikum – 108 osób

Liceum Ogólnokształcące - 75 osób

 

Klasa 3lh – humanistyczna
uczelnia/praca kierunek liczba osób
Katolicki Uniwersytet Lubelski - bezpieczeństwo narodowe 1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - dziennikarstwo
- finanse i rachunkowość
- administracja i zarządzanie
- pielęgniarstwo
- edukacja artystyczna
3
2
2
2
1
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - pedagogika specjalna 1
Uniwersytet Warszawski - profilaktyka społeczna
- filologia polska
1
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rusycystyka
1
Szkoła policealna - kosmetologia 1
Służba Wojskowa Zawodowa - 1
Praca w Polsce - 8

 

 

Klasa 3lb - biologiczno-medyczna

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Uniwersytet Śląski - medyczny 1
Uniwersytet Wrocławski - biologia 1
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - kosmetologia 1
Politechnika Krakowska - elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
1
1
Politechnika Świętokrzyska - mechanika i budowa maszyn 1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunki medyczne
- filologia angielska
- logistyka
7
1
1
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - kryminologia
- bezpieczeństwo wewnętrzne
2
2
Szkoła policealna i praca - kosmetologia, farmacja 4

 

 

Klasa 3lem - ekonomiczno-prawna

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Uniwersytet Wrocławski - architektura
- bezpieczeństwo narodowe
1
2
Politechnika Świętokrzyska - kierunki techniczne 5
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - medyczne 5
Pracuje w Polsce i studiuje zaocznie - ekonomia, kosmetologia, logistyka, informatyka 6
Pracuje w Polsce i nie studiuje - 6

 

 

Klasa 4e – technik ekonomista

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - rachunkowość i finanse
- bezpieczeństwo narodowe
- filologia angielska
- ekonomia
5
1
1
2
Uniwersytet Lubelski - ekonomia 1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - obronność państwowa 1
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - ekonomia
- bezpieczeństwo
1
1
Pracuje w Polsce i studiuje zaocznie (UJK, PŚ, WSEPiNM)  - kierunki ekonomiczne 9
Pracuje w Polsce i nie studiuje - 3

 

 

Klasa 4hr – technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice - turystyka 1
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - turystyka 1
Praca w hotelach w Polsce - 8
Praca w hotelach w Grecji i Hiszpanii - 9
Politechnika Świętokrzyska - logistyka 2
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Akademia im. Frycza Modrzewskiego - bezpieczeństwo narodowe 1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - turystyka 1
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - bezpieczeństwo wewnętrzne 1

 

 

Klasa 4i – technik informatyk

uczelnia/praca kierunek liczba osób
Politechnika Świętokrzyska - informatyka 8
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - filologia angielska 1
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - bezpieczeństwo narodowe 2
Pracuje i studiuje zaocznie (PŚ, WSEPiNM) - informatyka 19

 

 

Klasa 4L – technik logistyk
uczelnia/praca kierunek liczba osób
Politechnika Świętokrzyska - logistyka 5
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - logistyka 2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - logistyka 2
 Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - logistyka
- fizjoterapia
2
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - logistyka 1
Praca w Polsce i za granicą - 14
Uniwersytet Jagielloński - wiedza o teatrze 1
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach - logistyka 1

 

 

Podsumowując:

 

 1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wybrało - 34 osoby
 2. Politechnikę Świętokrzyską wybrało - 20 osób
 3. Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach - 12 osób
 4. Uniwersytet Wrocławski wybrało – 4 osoby
 5. Uniwersytet Pedagogiczny - 2
 6. Akademia Wychowania Fizycznego - 2 osoby
 7. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – 2 osoby
 8. AGH - 1 osoba
 9. Uniwersytet Jagielloński – 1
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 1
 11. Wojskowa Akademia Techniczna - 1
 12. Uniwersytet Lubelski – 2
 13. Uniwersytet Warszawski - 1
 14. Uniwersytet Śląski - 1
 15. Uniwersytet Marii Curii Skłodowskiej - 1
 16. Akademia Frycza Modrzewskiego - 1
 17. Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach - 1
 18. Szkoły policealne - 5 osób
 19. Zawodowa Służba Wojskowa - 1

 

 

 

Opracowała Barbara Terczyńska – szkolny doradca zawodowy w ZS nr 1

Copyright © 2010-2020 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie