Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

 

 

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie zachęca absolwentów szkoły podstawowej do kontynuowania nauki w roku szkolnym 2020/2021 w Technikum nr 1. Nauka w technikum daje większe możliwości wyboru – można w nim zdobyć zarówno kwalifikacje zawodowe (dyplom technika), jak i przygotować się do kontynuowania nauki na studiach wyższych (świadectwo dojrzałości).

 

W naszym technikum znajdziecie nie tylko atrakcyjne kierunki kształcenia, ale również kadrę specjalistów, którzy wiedzą jak przygotować do egzaminów oraz potrafią połączyć teorię z praktyką. Mamy bogato wyposażone, nowoczesne pracownie, zarówno do kształcenia ogólnego, jak i nauki zawodu. Przywiązujemy dużą wagę do kształcenia praktycznego, dlatego współpracujemy z wieloma firmami na lokalnym i krajowym rynku pracy i u nich organizujemy praktyki uczniowskie. Realizujemy wiele projektów unijnych, dzięki czemu nasi uczniowie odbywają ciekawe staże w kraju i za granicą oraz uzyskują dodatkowe kwalifikacje, po ukończeniu kursów np. barmańskiego, kelnerskiego, baristycznego, carvingu czy obsługi wózków widłowych. Wszystko to sprawia, że absolwenci naszego technikum stają się bardziej konkurencyjni na rynku i podejmują pracę w wybranym zawodzie lub z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach wyższych.

 

Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się maturą oraz egzaminami zawodowymi, które potwierdzają nabycie kwalifikacji zawodowych. Egzaminy te przeprowadzane są w naszej szkole, a więc w pracowniach, które będziecie mogli doskonale poznać w trakcie 5 letniego cyklu kształcenia, co jest szczególnie istotne w przypadku egzaminu zawodowego. Dodatkowym atutem, jest fakt, iż kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem technika uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

 

 

technik reklamy

 

Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych na stanowisku agenta reklamowego, account manager'a, copywriter'a, art designer'a, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Praca w zawodzie technik organizacji reklamy obejmuje: przeprowadzanie analiz marketingowych, zbieranie informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowanie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowanie wniosków z programów badań rynkowych, pozyskiwanie klientów do współpracy z firmą, prowadzenie rozmów handlowych, prezentowanie usług reklamowych.

 

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;

2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;

3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe zapewniające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik organizacji reklamy w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).

 

Uczniom kształcącym się w tym zawodzie proponujemy nauczanie w zakresie rozszerzonym: geografii i języka angielskiego.

 

Proponujemy również naukę języka obcego wspomagającego nauczanie w zawodzie – do wyboru język angielski, niemiecki lub rosyjski.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • ■ Wykonywanie przekazu reklamowego
  • ■ Zarządzanie kampanią reklamową

 

 

technik ekonomista

 

Absolwenci tego kierunku mogą liczyć w przyszłości na pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych jako pracownicy biurowi także w jednostkach samorządowych, bankach, urzędach skarbowych, będą mogli również założyć własne przedsiębiorstwa.

Zdobędziecie wiedzę ogólnozawodową, a mianowicie zapoznacie się podstawowymi zasadami ekonomii rządzącymi gospodarką rynkową, zdobędziecie podstawowe wiadomości z zakresu elementów psychologii i socjologii pracy, kultury zawodu, podstaw prawa, a także nabędziecie umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Ponadto zostaniecie wyposażeni w wiedzę specjalistyczną z zakresu rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw, finansów. Nauczycie się stosować technikę komputerową wykorzystywaną w późniejszej pracy, będziecie prowadzić symulacyjne przedsiębiorstwa wypełniając stosowne dokumenty.

 

Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Dla tego zawodu organizujemy praktyki zawodowe w zakładach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik ekonomista w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).

 

Uczniom kształcących się w zawodzie technik ekonomista proponujemy nauczanie w zakresie rozszerzonym: matematyki lub geografii i języka angielskiego.

 

W zawodzie technik ekonomista przewidziane są również zajęcia z języka obcego wspomagającego kształcenie w zawodzie - do wyboru język angielski lub język niemiecki.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • ■ Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
  • ■ Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

 

technik logistyk

 

Absolwenci tego kierunku dysponują wiedzą z zakresu logistyki, transportu, ekonomii, magazynowania i informatyki. W ramach nauki języka obcego zawodowego poznają również słownictwo ogólne i techniczne związane ze specyfiką zawodu. Kierunek ten jest tak wszechstronny, że absolwent może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, informatycznych, telekomunikacyjnych i transportowo-spedycyjnych. Może również kontynuować naukę na wielu wyższych uczelniach.

 

Logistyka, to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Obejmuje organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływu towarów od momentu wytworzenia i nabycia przez dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy.

 

Kształcenie w zawodzie technik logistyk przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Szkoła organizuje dla uczniów praktyki zawodowe w zakładach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla technika logistyka w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 

Uczniom kształcącym się w zawodzie technik logistyk proponujemy nauczanie w zakresie rozszerzonym: geografii i języka angielskiego.

 

W zawodzie technik logistyk proponujemy naukę dwóch języków obcych wspomagających kształcenie zawodowe, tzn. języka angielskiego oraz do wyboru języka niemieckiego lub języka rosyjskiego.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • ■ Obsługa magazynów
  • ■ Organizacja transportu

 

Jeśli poszukujesz ciekawego, wymagającego kreatywności zawodu, lubisz planować swoje działania, łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, szybko podejmujesz decyzje, masz dobrą pamięć i jesteś dokładny - to właśnie technik logistyk jest dla Ciebie.

 

 

technik hotelarstwa

 

Absolwenci tego kierunku w przyszłości mogą być zatrudnieni na stanowiskach technika w recepcji i części parterowej hotelu, części noclegowej hotelu, hotelowym dziale gastronomicznym, obiektach bazy noclegowej: hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, domach wycieczkowych, polach biwakowych oraz w ruchomej bazie noclegowej.

Ponadto mogą prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich. Poznanie tajników hotelarstwa umożliwi uczniom praktyka zawodowa odbywana w wymiarze 8 tygodni w renomowanych hotelach w nadmorskich i górskich miejscowościach. Realizowana będzie także nauka języka obcego zawodowego: języka angielskiego lub języka niemieckiego - do wyboru.

 

Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

2) rezerwowania usług hotelarskich;

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

Szkoła organizuje atrakcyjne praktyki zawodowe w podmiotach świadczących usługi hotelarskie w kraju i za granicą (Grecja, Hiszpania) w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

 

Uczniom kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa proponujemy nauczanie w zakresie rozszerzonym: geografii i języka angielskiego.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • ■ Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • ■ Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Zawód ten ma dużą przyszłość, bowiem nasze państwo kładzie nacisk na rozwój turystyki, a co za tym idzie będzie zapotrzebowanie na pracowników mających kwalifikacje w tym zakresie. Ponadto dysponując kwalifikacjami uznawanymi przez kraje UE, można z łatwością znaleźć pracę poza granicami naszego kraju.

 

 

technik informatyk

 

Absolwenci tego kierunku mogą w przyszłości zajmować się sprzedażą, instalowaniem, uruchamianiem i serwisowaniem oprogramowania zarówno użytkowego jak i systemów operacyjnych, montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci komputerowych, tworzeniem serwisów i aplikacji internetowych oraz zarządzaniem bazami danych.

 

Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami;

 

Organizujemy praktyki zawodowe zapewniające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik informatyk w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

 

Uczniom kształcącym się w zawodzie technik informatyk proponujemy nauczanie w zakresie rozszerzonym: matematyki i języka angielskiego lub informatyki.

 

W programie nauczania przewidziane są również zajęcia z języka angielskiego wspomagającego kształcenie w zawodzie.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywa się kształcenie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych w obszarach:

 

  • ■ Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • ■ Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód, poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

 

 

Copyright © 2010-2020 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie