Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wydarzenia

01-06-2021
Stypendia Starosty Jędrzejowskiego im. św. Jana Pawła II

W dniu 1 czerwca 2021r. w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie uroczyście wręczono Stypendia Starosty Jędrzejowskiego imienia świętego Jana Pawła II za drugi semestr roku szkolnego 2020/2021. W gronie stypendystów znaleźli się także uczniowie naszej szkoły: Magdalena Bielicka klasa 2 z Liceum Ogólnokształcącego i Aleksandra Płońska klasa 3 z Technikum.

 

 

Nagrody wyróżnionym uczniom wręczali: starosta Paweł Faryna, wicestarosta Maria Barańska i Renata Kwas - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. W uroczystości uczestniczyli także dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice.

 

 

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. Uczy się w publicznych szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2. Posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3. Uzyskał średnią ocen co najmniej 4,8 w liceum ogólnokształcącym, 4,5 w technikum, 4,25 w branżowej szkole, w poprzednim semestrze.

Dodatkowe kryteria to uczestnictwo w olimpiadach, konkursach oraz działalność na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego i społecznego.

Charakterystyka naszych stypendystek.

 

 

Aleksandra Płońska i Magdalena Belicka

 

Aleksandra Płońska uzyskała w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 średnią ocen 5,1 oraz wzorową ocenę z zachowania.

Aleksandra corocznie osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce co wyróżnia Ją na tle uczniów w Technikum na kierunku ekonomicznym. Aleksandra jest uzdolniona lingwistycznie, szczególnie z języka angielskiego zawodowego otrzymuje najwyższe noty oraz z przedmiotów ekonomicznych. Zdolności i zainteresowania branżowe rozwija poprzez dodatkowe prace, projekty, udział w szkolnych konkursach a także olimpiadach. Jej największym osiągnięciem jest zdobycie tytułu laureta w II Edycji Świetokrzyskiej Olimpiadzie Konsumenckiej w minionym roku szkolnym.

Poza sumiennością w wykonywaniu obowiązków szkolnych i osiąganiem wysokich wyników w nauce, uczennica znajduje czas na dodatkową aktywność społeczną: jest członkiem Szkolnego Koła Muzycznego oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu Watra_TEAM. Corocznie kwestuje na rzecz WOŚP na terenie swojego miejsca zamieszkania a także uczestniczy we wszystkich akcjach charytatywnych organizowanych przez Klub. Z wielkim zapałem i radością pomaga przy organizacji różnych imprez szkolnych oraz w nich uczestniczy, jak np. Akademia z okazji 11 Listopada, Jasełka z okazji Bożego Narodzenia oraz inne uroczystości muzyczne.

Aleksandra jest uczennicą skromną, ambitną, kulturalną, która doskonale wywiązuje sie z obowiązków szkolnych. To jej życzliwe nastawienie do ludzi sprawia, że jest lubiana w gronie rówieśniczym. Chętnie angażuje się w życie klasy oraz rzetelnie wywiązuje się z powierzonych lub dobrowolnie podejmowanych zadań.

 

Magdalena Belicka uzyskała w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 średnią ocen 5,2 oraz wzorową ocenę z zachowania.

Magdalena jest uczennicą drugiej klasy II na kierunku humanistyczno-dziennikarskim. Potrafi doskonale łączyć obowiązki szkolne z dobroczynną działalnością w różnych organizacjach działających na terenie Szkoły i Powiatu jędrzejowskiego. Magdalena jest Zastepcą Przewodniczacego Szkolnego Klubu Wolontariatu Watra-Team, gdzie daję sie poznać jako uczennica bardzo dobrze zorganizowana I zawsze gotowa do każdej aktywności charytatywnej. W szkole działa w Szkolnym Zespole Muzycznym, Kole Miłosników Teatru a także jest Redaktorem w Szkolnym Radiowęźle.

Od kilku lat jest wolontariuszem WOŚP, a w bieżacym roku pracowała z wielkim zaangazowniaem w jedrzejowskim sztabie. Jej aktywnośc w WOŚP ma także charakter artystyczny, gdyż napisała i wspólnie z zespołem muzycznym zaśpiwała dwa covery promujące akcję. Uczennica corocznie pracuje w ramach działań związanych ze Szlachetną Paczką, które również wymagają wiele osobistej inwencji I czasu pozaszkolnego.

Od kilku lat cyklicznie kwestuje w dniu 11 listopada na Cmentarzu Świętej Trójcy w Jędrzejowie, biorąc udział w zbiórce „Przywracamy pamięć o żołnierzach wyklętych”. Madgalena uczestniczy w wydarzeniu kulturalnym „Pamiętajcie o ogrodach” organizowanym przez „Stowarzyszenie Jędrzejowska Galeria na Szlaku” odbywającym się w Muzeum Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie. W ubiegłym roku zaprezentowała autorską piosenkę do wiersza ludowej poetki Leokadii Wilkołek, którą również zaśpiewała podczas Uroczystości 11 listopada pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej.

Ponadto Magdalena jest jedną z solistek religijnego zespołu „Bardzo nam Miłosz”, gdzie autorem tekstów oraz muzyki jest ks. dr. Miłosz Hołda, założyła kanał na YouTubie na którym dzieli się z innymi swoimi projektami, jest także autorką filmu dokumentalnego pt. „Upomnij się o nas” o wspomnieniach więziennych żołnierza AK kpt. Daniela Nowakowskiego ps. „Włodurski”, który jest dostępny na jej kanale na YouTubie.

Uczennica angazuje sie także w szkolne uroczystości, takie jak: Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Szkolną Wigilję oraz Noworoczny Koncert Talentów.

Magdalena to pracowita, sumienna i życzliwa uczennica, bardzo lubiana przez społecznośc szkoloną. Jest bardzo koleżeńska, chętnie pomaga wszystkim osobom w nauce, które zwrócą się do niej po pomoc.

  • Małgorzata Wielińska
Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie