Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wydarzenia

12-10-2002
Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego

„Otwierajcie na oścież szkoły naszej wrota!

Jak skrzydła motyla —

radosny tryska w niebo — stubarwna kolumna —

duch nasz wyzwolony z trosk i niepewności.

Niech

Nam lśni szczęście dzisiaj, bo triumf zagościł

i serca biją wzruszenia rytmem.

Otwierajcie na oścież wrota młodej wiośnie,

a duch wam zaolbrzymiały pod niebo urośnie

i

jak orzeł zbudzony światłem nad chmury wybieży.”

 

(na podstawie wiersza „Ikarowe loty” Kazimiery Iłłakowiczówny)

 

Nadszedł moment tak długo oczekiwany przez społeczność uczniowską, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców. Dnia 12 października 2002 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie. Ten dzień pozostanie na długo w pamięci i sercach wszystkich „przyjaciół szkoły”.

Uroczystość została poprzedzona Msza Świętą w kościele Matki Bożej Łaskawej, którą koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kaszycki, ks. dziekan Jerzy Siwiec, ks. kanonik Tadeusz Szlachta, ojciec opat Edward Stradomski, ks. Arkadiusz Borusiński oraz ks. Marek Szymkiewicz. W czasie tej uroczystej mszy, w której uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z rodzicami, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście, dokonano aktu poświęcenia krzyży. Gorące podziękowania za koncelebrę Mszy Świętej oraz ciepłe słowa skierowane do zgromadzonych złożył na ręce księży Przewodniczący Rady Rodziców — pan Wojciech Jabłoński.

 

 

Pomimo pochmurnego nieba i zimnego, jesiennego wiatru nastąpił uroczysty przemarsz młodzieży, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości ulicami miasta do nowego budynku szkoły. Pochód prowadziła orkiestra dęta z Łopuszna, którą dyrygował Kapelmistrz pan Stanisław Szydłowski. Przed budynkiem szkoły, po odegraniu hymnu narodowego pan Henryk Abramowski - Prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Kartel” SA w Łanach, generalny wykonawca budowy - przekazał symboliczny klucz do nowego budynku szkoły na ręce dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pana Władysława Równickiego. Uroczystego aktu przecięcia wstęgi dokonali: pan dyrektor Władysław Równicki, pan Henryk Abramowski, pan Starosta Tadeusz Świerczyński, Poseł Ziemi Jędrzejowskiej pan Mirosław Pawlak, wizytator Kuratorium pan Dariusz Florin i Przewodniczący Samorządu Szkolnego Łukasz Jach, a odsłonięcia tablicy z nazwą szkoły uczennice Liceum Profilowanego — Magdalena Ogonek i Katarzyna Glita.

 

 

W dalszej części uroczystości księża poświęcili budynek, życząc aby przyniósł szczęście i pomyślność całej społeczności szkolnej, by dobrze służył dziełu wychowania nowych pokoleń Polaków. Ksiądz doktor Andrzej Kaszycki poświęcił sale dydaktyczne, a młodzież wraz z nauczycielami dokonała aktu zawieszenia krzyży.

Prowadzący uroczystość - pani Anna Równicka i pan Stanisław Wilk w imieniu gospodarza obiektu serdecznie przywitali wszystkich przybyłych na tak ważne dla społeczności szkolnej, społeczności miasta i powiatu jędrzejowskiego wydarzenie. Zaproszenie na uroczystość otwarcia nowego budynku dydaktycznego szkoły przyjęli: pan Tadeusz Sławecki — Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, pani Joanna Grzela — Wojewoda Świętokrzyski, pan Józef Kwiecień — Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, pan Ryszard Kasperek — Świętokrzyski Kurator Oświaty, pan Tadeusz Świerczyński — Starosta Powiatu Jędrzejowskiego, pan Mirosław Pawlak — Poseł Ziemi Jędrzejowskiej, pan Jerzy Suchański — Senator Rzeczypospolitej Polskiej, pan Alfred Biały — Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wizytatorzy kuratorium pan Dariusz Florin i były Wicekurator Oświaty w Kielcach — pan Jan Korczyński, pan Zygmunt Brzeziński - Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie — pan Janusz Stankiewicz, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie — pan Andrzej Piątek, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie — pan Stanisław Wij as, ks. dr Andrzej Kaszycki — Dyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Kieleckiej, ojciec opat Edward Stradomski, ks. dziekan Jerzy Siwiec, ks. kanonik Tadeusz Szlachta, pan Marek Grad — były Burmistrz Jędrzejowa, reporterzy i dziennikarze środków masowego przekazu — Echa Dnia, Gazety Jędrzejowskiej, Słowa Ludu oraz Telewizji Świętokrzyskiej, dyrektorzy szkół średnich i Gimnazjów z miasta i powiatu Jędrzejów, Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa w Jędrzejowie — pani Elżbieta Dorobczyńska, Prezes Firmy „Kartel” SA w Łanach — pan Henryk Abramowski, Kierownik budowy — pan Wacław Szałas, Dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa i Inwestycji w Kielcach — pan Tadeusz Jas, Kierownik Podstawowej Opieki Zdrowotnej — pan Marek Bogusławski z pracownikami. Zaproszeni byli także sponsorzy, przedsiębiorcy, dyrektorzy banków, grono pedagogiczne, nauczyciele emeryci, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i licealiści, dla których wzniesiono ten piękny obiekt.

 

 

 

W swoim przemówieniu pan dyrektor Władysław Równicki przedstawił historię szkoły, etapy budowy budynku oraz wyraził ogromną radość z otwarcia nowego obiektu dydaktycznego. Rozpoczęta w 1997 roku budowa obiektu, mimo wielu trudności, została zakończona. Brakuje jeszcze sali gimnastycznej oraz boisk. Dyrektor Władysław Równicki wyraził nadzieję, że życzliwych osób nie zabraknie i inwestycję uda się zakończyć. W ramach podziękowania wręczył unikatowe egzemplarze epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza „przyjaciołom szkoły”, czyli tym, którzy najbardziej przyczynili się do powstania nowego obiektu.

W części artystycznej licealiści przygotowali montaż słowno - muzyczny pt. „Otwierajcie na oścież wrota naszej szkoły” pod kierunkiem polonistki Małgorzaty Wojtasik i pana Grzegorza Leśniewskiego. Scenografię stanowiły symboliczne drzwi szkoły - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, na których uczniowie umieścili „Kodeks szkoły” i zobowiązali się go przestrzegać. Trzon programu stanowiła symbolika: ziarno rzucane na progi nowej szkoły, które ”gdy dobre nie pójdzie na marne” i wnoszony zapalony „kaganek oświaty”, który „rozpala ducha i oświeca umysły”. Nie zabrakło także ciepłych słów skierowanych do nauczycieli w wigilię Święta Edukacji Narodowej.

 

 

Ten piękny budynek niech będzie wizytówką miasta i pomnikiem dla przyszłych pokoleń.

  • Małgorzata Wojtasik
Copyright © 2010-2020 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie