Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wydarzenia

16-06-2003
Nasza szkoła nosi godne imię

16 czerwca 2003 r. odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości w historii naszej szkoły. W tym dniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie otrzymał imię wielkiego Polaka – ks. Stanisława Konarskiego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz.10.00 w kościele Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie uroczystą mszą święta, którą koncelebrowali: ks. dr Henryk Bogdziewicz, o. Edward Stradomski, ks. dziekan Jerzy Siwiec, ks. Zbigniew Facher i ks. kanonik Tadeusz Szlachta. Podczas mszy, w której uczestniczyła dyrekcja ZSP nr 1, Grono Pedagogiczne, młodzież szkolna oraz zaproszeni goście odbyło się poświęcenie i przekazanie naszej szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

 

 

 

Następnie Dyrektor ZSP nr 1 – Władysław Równicki - serdecznie podziękował za odprawienie uroczystej mszy świętej oraz z uznaniem i wzruszeniem wyraził radość z przekazania sztandaru. Nad oprawą liturgiczną mszy świętej czuwali: ks. Arkadiusz Borusiński oraz pani katechetka Agnieszka Bugajska.

Po nabożeństwie odbył się uroczysty przemarsz z kościoła do budynku szkolnego, który uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łopuszna, pod dyrekcją kapelmistrza Michała Leśnika. Za orkiestrą podążały zaproszone poczty sztandarowe, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody każdy z nas bardzo przeżywał ten niezwykle ważny i wzruszający moment w historii naszej szkoły.

Po przyjściu do szkoły wszyscy zebrali się na dolnym holu, gdzie przywitali nas wyróżnieni zaszczytem prowadzenia tak podniosłej uroczystości nasi profesorowie: pani Anna Równicka i pan Stanisław Wilk. Po odegraniu przez orkiestrę hymnu narodowego odsłonięto pamiątkową tablicę epitafijną z brązowym medalionem przedstawiającym patrona naszej szkoły – ks. Stanisława Konarskiego - i jego sławny dorobek. Aktu tego dokonali: ks. Prowincjał Józef Tarnowski z Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów - Kurii Prowincjonalnej w Krakowie oraz dr Józef Włodarczyk - prezes Stowarzyszenia im. ks. Stanisława Konarskiego w Żarczycach Dużych. Następnie ks. biskup Kazimierz Ryczan dokonał aktu poświęcenia tablicy. Prowadzący uroczystość poprosili pana Mirosława Pawlaka, posła na sejm RP, Barbarę Piwnik – Wicekuratora Oświaty oraz pana Edmunda Kaczmarka - starostę jędrzejowskiego o odsłonięcie pamiątkowej tablicy, na której widnieją nazwiska osób, które przyczyniły się do wybudowania tak nowoczesnego budynku dydaktycznego.

 

 

 

Dalsza część uroczystości rozpoczęła się o godz. 12.00 na hallu II piętra budynku szkolnego. W imieniu dyrekcji prowadzący serdecznie powitali dostojnych gości, którzy zaszczycili nas swoja obecnością. Na uroczystość przybyli: pani Bożena Kizińska - poseł na Sejm RP, Jerzy Suchański - senator RP, Mirosław Pawlak - poseł na Sejm RP, Włodzimierz Wójcik - Wojewoda Świętokrzyski, Joanna Grzela - v-ce Wojewoda Świętokrzyski, ks. biskup Kazimierz Ryczan, ks. Prowincjał Józef Tarnowski z Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów Kurii Prowincjonalnej w Krakowie, Stefan Pastuszka - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Henryk Michałkiewicz - v-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, - Franciszek Wołodźko - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Barbara Piwnik - Świętokrzyski Kurator Oświaty, Edward Fryzeł i Dariusz Florin – wizytatorzy Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Andrzej Syguła- v-ce Prezydent Kielc, Jan Korczyński - v-ce przewodniczący Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, dr Józef Włodarczyk prezes Stowarzyszenia im. ks. Stanisława Konarskiego w Żarczycach Dużych, dr Stanisław Grzyb - przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego, radni powiatu jędrzejowskiego, Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski, Anna Pańtak – Wicestarosta Jędrzejowski, Janusz Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Ludwika Lech - Skarbnik Powiatu Jędrzejowskiego, Julian Baran – Sekretarz Powiatu Jędrzejowskiego, naczelnicy i pracownicy starostwa, Leszek Kapcia - Burmistrz Miasta Jędrzejowa, Jan Głogowski - Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz, ks. dr Henryk Bogdziewicz - proboszcz parafii z Sierosławic k/Nowego Brzeska, o. opat Edward Stradomski z Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie, ks. Dziekan Jerzy Siwiec - proboszcz parafii Świętej Trójcy w Jędrzejowie, nadkomisarz Andrzej Kundera - zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, Stanisław Wijas - komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, Henryk Abramowski - prezes firmy „Kartel S.A.” w Łanach, Tadeusz Świerczyński - były starosta jędrzejowski jak również były dyrektor tej szkoły, Grzegorz Orłowski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Konarskiego w Żarczycach Dużych, kombatanci ze Związku Kombatantów RP i byli więźniowie polityczni z Koła nr 1 w Jędrzejowie. Zaproszeni byli także: przedstawiciele zakładów pracy, firm, przyjaciół szkoły, mieszkańców Jędrzejowa, emerytowani nauczyciele, pracownicy ZSP nr 1, rodzice z Przewodniczącą Rady Rodziców panią Marią Nowak, nauczyciele i młodzież szkolna oraz przedstawiciele prasy i telewizji - „Słowo Ludu”, „Echo Dnia”, „Gazeta Jędrzejowska”, Gazeta szkolna „Bez Tytułu”, Telewizja Świętokrzyska, Telewizja Regionalna pr. 2.

Prowadząca uroczystość Anna Równicka przypomniała wagę tego wydarzenia, które po wielu latach będziemy wspominać ze wzruszeniem. Każdy liczący się z historią człowiek, będzie z sentymentem wracał wspomnieniami do tej radosnej uroczystości.

Następnie wprowadzono zaproszone z pobliskich szkół średnich, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Nr 1 w Jędrzejowie poczty sztandarowe. Po krótkich przemówieniach pan dr Stanisław Grzyb - Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego oraz pan Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski oficjalnie potwierdzili akt nadania imienia ks. Stanisława Konarskiego Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie a przedstawiciele społeczności szkolnej – reprezentanci poszczególnych klas - złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły - Władysław Równicki, który przemawiając ze skupieniem, poruszył główne motywy i cele życiowe naszego patrona, jego kulturę bycia, ogromną wiedzę, pracowitość i oddanie sprawom ojczyzny. Wspominał losy naszych poprzedników począwszy od Seminarium Nauczycielskiego, z którego wywodzą się korzenie obecnego Zespołu Szkół. Wyraził swą ogromną radość z faktu, iż nasza szkoła ma za patrona wzorowego patriotę, światłego pedagoga, pioniera edukacji narodowej, reformatora szkolnictwa, polityka i literata w jednej skromnej osobie ks. Stanisława Konarskiego.

 

 

 

Po przemówieniu pana dyrektora oddano głos uczniom klasy 3d, która jako pierwsza zaproponowała kandydaturę ks. Stanisława Konarskiego na patrona. Część artystyczna prezentowana przez uczniów wzbudziła w słuchaczach zadumę i refleksję nad powagą przeżywanej uroczystości. Udział w niej wzięli: Ewelina Kucharczyk, Michał Król, Anita Kordas, Joanna Ozga, Iza Pabiś, Malwina Augustyn, Dominika Babińska, Małgorzata Jędruch, Anna Socha, Wioletta Raus. To oni jako pierwsi - pod opieką pani Wandy Maciąg - wyszli z inicjatywą i zaproponowali księdza Konarskiego jako niedościgniony wzór i uosobienie wszelkich cnót.

Po występie artystycznym zabrali głos goście, którzy w swych wypowiedziach wyrażali zadowolenie i dumę z faktu nadania naszej szkole imienia ks. Stanisława Konarskiego a prowadzący podziękowali za wystąpienia i uświetnienie uroczystości.

Cała społeczność szkolna jest dumna z naszego nowego, pięknego budynku. Teraz możemy być również dumni z naszego patrona - człowieka światłego, patrioty, w którego umyśle i działaniu zawsze na pierwszym miejscu stały sprawy ojczyzny a szczególnie troska o wychowanie i kształcenie młodego pokolenia. Człowieka zasługującego na hołd i trwałe miejsce w naszych sercach i pamięci.

  • Joanna Kuncewicz
Copyright © 2010-2020 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie